Geschiedenis

Geschiedenis

Op 25 maart 1923 ging in cafè “Holster-Passier” aan de Overweg in Besoyen

de”pluimveevereniging “Waalwijk en Omstreken” van start met de oprichters.”.

Dhr H. Stokwielder, A. Verhagen, P.v. Hulten, S.Smits, P.Adriaansen en van Holster.,

Op 4 en 5 januari 1925 werd door een enthousiast bestuur en veel inzet en talent van de leden.
En de stuwende kracht van de gemeente secretaris M.A.J. van Liempt. een show georganiseerd

De eerste tentoonstelling was een feit met een geweldig aantal van ruim 200 dieren.

23 jaar later, op 3 januari 1948 , was er een gecombineerde tentoonstelling van “Waalwijk en Omstreken “ (hoenders) en “Nut en Sport”( konijnen) die met 800 dieren, gehouden in de Gecroonde Leersse, een groot succes. Later dat jaar, zaterdag 3 juli 1948 vond er een historische gebeurtenis plaats, een fusie van Waalwijk en Omstreken en Nut en Sport naar Gecombineerden Waalwijkse pluimvee en konijnenvereniging Waalwijk en Omstreken zoals de vereniging heden ten dagen nog steeds heet.

Na het afbranden, op 5 april 1987 van de Gecroonde Leersse werden de tentoonstellingen voort gezet in het Nieuwe Lido aan de Vijverlaan, waar tot 2014 jaarlijks een open show werd gehouden die gekend was in heel zuid Nederland en ver daar buiten. Helaas was het door een eigenaars wissel sinds dien niet meer mogelijk hier een show te houden. De vereniging week uit naar de manege van paardenvereniging ROS te Loon op Zand waar nog enkele jaren, met succes, provinciaale show werden georganiseerd. Jammer dat het financieel geen succes was gezien de hoge kosten voor het verwarmen van de manege in de maand januari. Daarom werd besloten de show te verplaatsen van januari naar half oktober, jammer genoeg halveerde hierdoor het aantal inzenders.

2014 was jammer genoeg de laatste show in het ROS te Loon op Zand vanwege de toestand van het dak, gelukkig hebben we tegenover onze vertrouwde locatie, waar we vele succes volle shows hebben georganiseerd, Het Nieuwe Lido, is er een nieuwe manege gebouwd die aan alle eisen van deze tijd voldoet. De eerste show wordt er gehouden op 16/18 oktober 2015.

Voor een uitgebreid verslag van de geschiedenis van Waalwijk en Omstreken, tot 1998, verwijs ik u naar de site van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (salha) in Heusden www.salha.nl

Verder zijn er nog enkele jubileum boeken van het 75 jarig bestaan (1923-1998) beschikbaar bij secr.